Новини

18 Февруари 2010

Порталът е достъпен и чрез  www.здраве-бг.com !

20 Ноември 2009

Изграден е клиентски профил за управление на акаунти през интернет. Достъпна е база данни, която се обновява и надстройва чрез потребителско име и парола.

Нормативна базаЗакон за здравето
Закон за лечебните заведения
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина
Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите
Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Закон за бюджета на нзок за 2009 г.


За пациентаПрава и задължения на пациента
Достъп на пациента до медицинска помощ
Дентална помощ за задължително здравноосигурени лица


ОрганизацииМинистерски съвет
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
Национална здравноосигурителна каса
Национален осигурителен институт
Национална агенция за приходите
Български лекарски съюз
Български зъболекарски съюз
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия.
.